Programy pro vzdělávací zařízení zdarma

Co máme udělat, abychom získali program zdarma?

Zaslat email s požadavkem / typ programu, kontakt a adresa školy/ na info@vandaastanda.cz
nebo telefon 777 276 282

Další informace: www.viscojis.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

1. Přijede k nám návštěva

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství nabízí Mateřským školám hudebně zábavný program dvojice Vanda a Standa Přijede k nám návštěva zaměřený na zdravou výživu a hygienu při stravování.
Program vznikl v rámci realizace projektu Ministerstva zemědělství ČR Informační centrum bezpečnosti potravin a byl volně zpracován na téma 5 klíčů k bezpečnému stravování Světové zdravotnické organizace (WHO).

Dětem se v průběhu programu vštěpují základní hygienické zásady např. mytí rukou před jídlem a po toaletě, umývání ovoce a zeleniny atd. Děti se formou hry dozvědí, proč nemají jíst nahnilé ovoce, zeleninu, proč nemají jíst potraviny, které našly, nebo jim spadly na zem, proč nemají jíst potraviny, které mají porušený obal, proč nemají pít vodu z řeky, atd.

Kontaktujte: Olaf Deutsch 227 010 249, 607 886 278, olaf.deutsch@mze.cz

Z pořadu BIO TOP
© foto Olaf Deutsch

Partneři dotovaných programů

UZEIMinisterstvo zemědělství MZCR

 


Hudebně zábavný program pro děti MŠ „Přijede k nám návštěva“ je realizován za finanční podpory dotačního programu Ministerstva zdravotnictví „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“ 2013, projekt č. 10305 „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“.

 
 
pořady pro dospěláky