Programy pro vzdělávací zařízení zdarma

Co máme udělat, abychom získali program zdarma?

Přednášku pro ZŠ nebo program pro MŠ objednávejte nelépe telefonicky na 777 276 282 Mgr.Lukáš Čermák, na spolekmyadeti@seznam.cz nebo na olaf.deutsch@mze.cz

Důležité upozornění. Pokud budete mít o přednášku pro ZŠ/ program pro MŠ zájem, prosím, registrujte Vaši školu/školku v projektu Jíme zdravě a s chutí. Registrovaná vzdělávací zařízení budou mít přednost při objednávání programů, které budou realizovány přímo ve Vaší škole/školce.

Stručný návod pro přihlášení do projektu “Jíme zdravě a s chutí".

Přihlášení slouží k registraci programu, který na dvd dostanete po realizaci výukového programu ve Vaší škole nebo školce, a který je určen pro další práci s tématem na interaktivních tabulích.

  1. Otevři stránky www.bezpecnostpotravin.cz
  2. Na hlavní stránce na pravé straně klikni na pátý obdélník shora - Program pro 1.-3. r ZŠ do interaktivních tabulí
  3. Otevře se stránka a na ní zarolujte trošku dolů, uprostřed proveďte registraci - Název orgranizace, kontaktní email,kontaktní telefon, klikněte na oba čtverečky /souhlasy s licencí a zprac.údajů/
  4. Klikněte na oranžový obdélník REGISTROVAT ... a jste v programu

Pokud na této stránce zarolujete ještě trochu níže dozvíte se jak využít program na všech typech interaktivních tabulí.

1. Přijede k nám návštěva

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR a Spolek My a děti z.s., nabízejí mateřským školám hudebně zábavný program dvojice Vanda a Standa "Přijede k nám návštěva" zaměřený na zdravou výživu a hygienu při stravování.

Program vznikl v rámci realizace projektu Ministerstva zemědělství ČR Informační centrum bezpečnosti potravin a byl volně zpracován na téma 5 klíčů k bezpečnému stravování Světové zdravotnické organizace (WHO).

Dětem se v průběhu programu vštěpují základní hygienické zásady např. mytí rukou před jídlem a po toaletě, umývání ovoce a zeleniny atd. Děti se formou hry dozvědí, proč nemají jíst nahnilé ovoce, zeleninu, proč nemají jíst potraviny, které našly, nebo jim spadly na zem, proč nemají jíst potraviny, které mají porušený obal, proč nemají pít vodu z řeky, atd.

Kontaktujte: Olaf Deutsch 607 886 278, olaf.deutsch@mze.cz 

2. JÍME ZDRAVĚ A S CHUTÍ

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR a Spolek My a děti z.s., nabízejí základním školám interaktivní přednášku na téma zdravé stravování . Je určená žákům prvního stupně ZŠ – především školním družinám Přednáška je pro školy ZDARMA Souběžně probíhají dvě stejné přednášky ve dvou odděleních školní družiny příp. v době vyučování ve dvou třídách /v každém oddělení je jeden lektor/. Přednáška je shrnutím pravidel zdravého stravování v rámci pravidla 3P – pestře, přiměřeně, pravidelně...tj. co jíst, co je zdravé, kolikrát denně jíst, základy látkové výměny, základní živiny, nápoje zdravé a nezdravé, kolik denně vypít, jak nakupovat potraviny a jak s nimi zacházet....Přednáška trvá max 60 minut. Škola dostává tematické pracovní sešity a DVD, se kterým mohou pedagogové dále pracovat.

 

 
 

Partneři dotovaných programů

UZEIMinisterstvo zemědělství MZCR

 


Vzdělávací aktivity jsou financovány z Ročního vzdělávacího plánu Ministerstva zemědělství pro odborné vzdělávání veřejnosti v rezortu.

 
 
pořady pro dospěláky